Privacy & Cookies Policy
Vebm.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.OKLees meer

Tel: 06 245 11 770

 • slide
 • slide
 • slide

Welkom bij VEBM

De VEBM (Vereniging van Eigenaren Binnenstad Maastricht) heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden, eigenaren van panden met een commerciële functie in het stadsdeel centrum van Maastricht.

Nieuws / Mededelingen

separation-header.png

Ledenvergadering 2020.

Onze op 12 maart 2020 geplande ledenvergadering hadden wij aanvankelijk opgeschort naar het najaar. Omdat fysiek vergaderen toen ook nog onverstandig was hebben wij met toestemming van onze leden besloten om de stemming over de onderwerpen waarover op de ALV gestemd dient te worden digitaal te organiseren. Deze stemming heeft inmiddels plaats gevonden. Over de uitslag hebben wij u per mail op zaterdag 14 november 2020 geïnformeerd. 

Inloggen.

Door als lid in te loggen kunt u de notulen van de ledenvergaderingen en de jaarrekeningen inzien. Daarnaast krijgt u een extra tabblad "portefeuille" waarmee u alle geregistreerde gegevens van uw eigen vastgoed in het centrum kunt inzien.

Downloads.

Onder downloads meer info over de covid19-maatregelen, interessante vastgoedgerelateerde rapporten, gemeentelijke vastgoedinfo et. Hiervoor hoeft u niet in te loggen.

Links.

Onder dit kopje vind u de links naar websites van een groot aantal organisaties die allemaal direct of indirect met vastgoed te maken hebben. Suggesties voor aanvullingen zijn altijd welkom!

Collectieve opstalverzekering

Als lid van de VEBM kunt u deelnemen aan de collectieve opstalverzekering welke wij voor onze leden hebben afgesloten bij APC Holland met AON als tussenpersoon. Zéér gunstige polisvoorwaarden en premies. Voor velen van u is een royale besparing mogelijk. 

Uw contactpersoon bij AON is Noël Hundscheidt, zijn mobiel nummer is +31(0)625086366, zijn mailadres noel.hundscheidt@aon.nl.

doelstelling

separation-header.png

De VEBM (Vereniging van Eigenaren Binnenstad Maastricht) heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren van panden in de Maastrichtse binnenstad, waarin een commerciële functie wordt uitgeoefend.

Subdoelstellingen daarbij zijn het bevorderen van de totstandkoming van een compleet en aantrekkelijk kernwinkelapparaat en een evenwichtige regionaal-ruimtelijke detailhandelsstructuur, een veelzijdige en goed functionerende horeca, het mede scheppen van goede ruimtelijke voorwaarden, het mede zorg dragen voor c.q. het doen scheppen van een goed c.q. passend vestigingsklimaat.

Voor de eigenaren / gebruikers van commercieel vastgoed in de Maastrichtse binnenstad zijn de drie clusters van relevante aspecten van belang:

 1. Functionele aspecten
  Een zo volledig mogelijk kwantitatief en kwalitatief aanbod van (commerciële) voorzieningen op goed renderende locaties: detailhandel, horeca, openbare en bijzondere doeleinden, parkeervoorzieningen
 2. Omgevingsaspecten
  Aspecten die mede bepalen in welke mate de onderscheiden functies tot hun recht komen: inrichting en kwaliteit van de openbare ruimte, de toegankelijkheid, de veiligheid en de kwaliteit / uitstraling van wanden (straten en pleinen) en panden
 3. Overige aspecten
  communicatie en promotie

De volgorde van belangrijkheid van deze clusters is bewust bepaald en tot stand gekomen na een enquête onder de leden. Speerpunt in haar beleid is de bereikbaarheid van en het parkeren in de binnenstad van Maastricht, zonder concessies te doen aan de urgentie van de overige beleidspunten.

Werkgebied

Het werkgebied van de vereniging omvat volgens de statuten:

Het stadsdeel centrum van de gemeente Maastricht, bestaande uit de buurten Binnenstad, Jekerkwartier, Kommelkwartier, Statenkwartier en Boschstraatkwartier aan de westzijde van de Maas en de wijken St. Maartenspoort en Wyck-Ceramique aan de oostzijde hiervan.

Het gebied wordt begrensd door de Prins Bisschopsingel, Tongerseplein, Hertogsingel, Emmaplein, Statensingel, Frontensingel, Noorderbrug, Spoorlijn, Heugemerweg en Kennedybrug. Alleen de stadszijde van deze wegen valt binnen het werkgebied.

Deze website is gemaakt door  62.png