webdesign - Atelier Frank Kuijpers

Aanmelden als lid

Lid worden is mogelijk voor natuurlijke en rechtspersonen. Elk lidmaatschap geldt voor één enkele (rechts)persoon.

Lid worden doet u met uw volledige portefeuille van vastgoed met (mede) een commerciële functie in het statutaire werkgebied van VEBM, het stadsdeel centrum van de gemeente Maastricht. Met ander vastgoed en vastgoed buiten dit gebied kunt u als lid vaak ook gebruik maken van de collectieve opstalverzekering van AIG met Meeùs als uw tussenpersoon.

Door uw aanmelding als lid verklaart u zich akkoord met de statuten d.d. 29 april 2016 van de V.E.B.M. welke u onderstaand kunt downloaden.

De contributie werd door de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2013 als volgt vastgesteld;

Contributie:

De totale kadastrale oppervlakte van uw vastgoed in het centrum van Maastricht is groot;

Categorie 1, van 1 t/m 250 m2, € 135,00/jr. u heeft 1 stem in de ALV. 

Categorie 2, van 251 t/m 1000 m2, € 270,00/jr., u heeft 2 stemmen in de ALV.

Categorie 3, vanaf 1001 m2, € 405,00/jr., u heeft 3 stemmen in de ALV.

De contributie is exclusief 21% BTW.

Klik hier om u via de site rechtstreeks aan te melden als lid. (voorkeur)

Gebruikt u liever een papieren inschrijfformulier download dit dan onderstaand en mail dit naar info@vebm.nl of fax dit naar 043-3540010.

Aanmeldformulier voor natuurlijke personen, klik hier.

Aanmeldformulier voor rechtspersonen, klik hier.

Voor de statuten d.d. 290416, klik hier.